Kullanım Koşulları

1. Amaç ve Kapsam

İşbu koşullar www.dishek.org’a (buradan sonra "WEB SİTE" ve "dishek.org" olarak anılacaktır) üye olan kişiler ve üye olmadan yararlanan ziyaretçileri (buradan sonra “KULLANICI” olarak anılacaktır) kapsar. dishek.org’a üye olma işlemi, işbu koşulların KULLANICI tarafından elektronik ortamda kabulü ile gerçekleştirilir. KULLANICI, dishek.org’u kullanarak işbu koşulları kabul etmiş olur. İşbu koşullar, KULLANICI’nın dishek.org hizmetlerinden faydalanmasına ve dishek.org’daki makale, soru-cevap vb. (buradan itibaren “İÇERİK” olarak anılacaktır) ilişkin koşul ve şartlar ile sorumlu tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla oluşturulmuştur. Kullanım Koşulları'nda yer alan hak ve yükümlülükler, tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.

2. Kullanım Koşulları

 • KULLANICI, WEB SİTE'ye üyelik için Kayıt formunda talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu "Kullanım Koşulları"na uyacağını beyan eder. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle üyeliğe erişim sağlanamamasından ve imkanlardan faydalanılamamasından WEB SİTE sorumlu değildir.
 • WEB SİTE üyeliği, diş hekimlerine ulaşmak isteyen kişiler için sunulan bir imkandır. dishek.org’da yayınlanmak isteyen diş hekimleri İletişim sayfasından iletişime geçmelidir.
 • dishek.org, herhangi bir gerekçe göstermeksizin üyelik talebini reddetme hakkını saklı tutar.
 • Üye girişi, e-posta adresi ve şifresini kullanarak gerçekleştirilir. Bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından KULLANICI sorumludur. WEB SİTE’de söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin KULLANICI tarafından gerçekleştirildiği kabul edilir, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk KULLANICI’ya aittir. KULLANICI, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden şüphelendiğinde, “şifre değiştir” özelliğini kullanmalıdır.
 • KULLANICI, WEB SİTE’yi yasalara uygun şekilde kullanacağını, yürürlükteki mevzuatlar ve dishek.org’da öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde doğacak her türlü yasal ve cezai sorumluluğun kendisine ait olacağını bilir. 
 • KULLANICI’nın soru ve randevu taleplerine ilişkin tüm sorumluluk kendisine aittir. KULLANICI’nın diş hekimlerine sorduğu sorular KULLANICI’dan onay almaksızın WEB SİTE’de (formda paylaştığı ad-soyad bilgisi sansürlenerek) yayınlanabilir. dishek.org, hukuka aykırı veya kişilik haklarına zarar verdiğini tespit ettiği İÇERİK’leri KULLANICI’dan onay almaksızın kaldırma hakkını saklı tutar.
 • KULLANICI, yayınladığı İÇERİK’i dishek.org'dan silme yetkisine sahip değildir, ancak isteği doğrultusunda, İletişim sayfasından İÇERİK sildirme talebini iletebilir. Talep, dishek.org’a ulaştığı andan on beş (15) iş günü içerisinde değerlendirilip İÇERİK silme işlemi başlatılabilir.
 • KULLANICI, dishek.org’un bütünlüğünü tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağını, dishek.org’dan faydalanan diğer KULLANICI'lara zarar vermeyeceğini; dishek.org ve üçüncü kişilerin bilgisayar sistemlerine, cihazlarına ve yazılımlarına zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı İÇERİK’ler (KULLANICI’nın üzerinde kullanma hakkı olmayan telif hakkıyla korunan içerikler ve diğer materyaller de dahil olmak üzere) oluşturmayacağını; dishek.org’da halihazırda bulunan İÇERİK’leri kopyalamayacağını, uyarlamayacağını, çoğaltmayacağını, dishek.org’dan izin almaksızın ve kaynak olarak dishek.org’u belirtmeden başka sitelerde yayınlamayacağını; diğer KULLANICI, üçüncü kişi veya kurum ve diş hekimlerin kişilik haklarına ve mesleki itibarına saygı göstereceğini kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde hukuki süreç başlatılır.
 • KULLANICI oluşturacağı içeriğin; genel ahlaka uygun, kendi ve üçüncü kişilerin özel bilgilerini içermeyeceğini; cinsellik, suça özendirici veya doğrudan suç unsuru, küfür ve hakaret içermeyeceğini; sağlık hakkında diğer kişileri yönlendirici olmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde hukuki süreç başlatılır.
 • KULLANICI, oluşturduğu İÇERİK’in dishek.org tarafından kısıtlamalara tabi tutulabileceğini kabul eder. Söz konusu kısıtlamalar, dishek.org tarafından KULLANICI'ya bildirilebilir.
 • dishek.org, İÇERİK kaybını önlemek için gerekli tedbirleri almakla beraber, İÇERİK kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti vermez. dishek.org, nasıl ortaya çıktığına bakılmaksızın İÇERİK kaybından sorumlu değildir.
 • dishek.org, KULLANICI'nın paylaştığı bilgileri Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma kapsamında saklar. KULLANICI, dishek.org’un yürürlükteki mevzuatlar uyarınca, yetkili makamlardan talep gelmesi halinde bilgilerinin ilgililerle paylaşabileceğini kabul eder. Bunun dışında KULLANICI’nın kendisine ve WEB SİTE’de gerçekleştirdiği işlemlerine ait bilgiler; KULLANICI’nın güvenliği ve dishek.org’un yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanılabilir.
 • KULLANICI, WEB SİTE’deki iletişim araçlarını (“iletişim formu”, “soru sor”, “randevu al” vb.) yalnızca hukuka uygun çerçevede kullanacağını beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, söz konusu iletişim araçlarını; ürün ve hizmet satışı, spam içerik üretme, üçüncü kişilerin yazılım ve bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek dosya yollama, diş hekimi veya üçüncü kişilere hakaret içeren İÇERİK’ler yahut hukuka aykırı her türlü içerik de dahil olmak üzere iletişim kurma amacı dışında materyaller paylaşmak için kullanmayacağını da kabul eder. Aksi takdirde hukuki süreç başlatılır.
 • KULLANICI, dishek.org’da yer alan diş hekimi bilgilerini; ürün veya hizmet satışı, spam içerik üretme, üçüncü kişilerin yazılım ve bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek dosya paylaşma, hakaret içeren yahut hukuka aykırı her türlü İÇERİK de dahil olmak üzere iletişim kurma amacı dışında materyaller paylaşmak için kullanmayacağını kabul eder. Aksi takdirde hukuki süreç başlatılır.
 • dishek.org, sitede sağladığı iletişim araçlarını kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman kaldırma ve bununla bağlantılı İÇERİK’leri silme hakkını saklı tutar.
 • KULLANICI, üyeliğini ve işbu "Kullanım Koşulları" ile dishek.org kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.
 • dishek.org, KULLANICI’nın işbu "Kullanım Koşulları" ve dishek.org kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde, KULLANICI’nın üyeliğini askıya alma veya sonlandırma hakkına sahiptir.
 • KULLANICI, dishek.org üzerinden başka internet sitelerine/portallara, dosyalara veya içeriklere link vermesi halinde bu tür İÇERİK’lerin kısıtlanacağını ve kaldırılacağını kabul eder.
 • KULLANICI, Kullanım Koşullarını kabul etmesiyle işbu koşullarla ilişkili Gizlilik Politikası ve Çerez Kullanımı'nı okumuş ve anlamış olduğunu beyan eder.
 • dishek.org, işbu "Kullanım Koşulları" ile ilişkili Gizlilik Politikası ve Çerez Kullanımı‘nda belirttiği beyanlara uyacağını taahhüt eder

3. Fikri Mülkiyet Hakları

Site üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat dishek.org’a aittir. İÇERİK’ler dishek.org’un onayı olmaksızın çoğaltılamaz, izinsiz ve kaynak belirtmeden başka sitelerde yayınlanamaz. Aksi takdirde hukuki süreç başlatılır.

4. Sorumluluğun Kısıtlanması

 • İÇERİK’e yahut İÇERİK’in yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin olarak dishek.org sorumlu tutulamaz. Hukuka uygunluk ve İÇERİK’in doğruluğuna ilişkin dishek.org’un hiçbir sorumluluğu bulunmaz. KULLANICI, dishek.org’un İÇERİK’lerle ilgili taahhütte bulunmadığını anlar ve kabul eder.
 • dishek.org, sitenin kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmez.
 • dishek.org sağlık hizmeti sağlayıcısı değildir! Teşhis ve tedavi garantisi sunmaz. dishek.org, tedavi sürecinden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Tüm süreç, hasta ve diş hekim arasındaki özel iletişim olarak kabul edilir.

5.Diğer Bildirimler

 • İşbu “Kullanım Koşulları”nın herhangi bir yükmünün veya herhangi bir ifadesinin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, geri kalan yükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemez.
 • İşbu “Kullanım Koşulları” ilişkili politikaları ile bir bütündür. Kullanım Koşulları ve ilişkili politikalar arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilişkili politikalarda yer alan yükümler geçerli olacaktır.
 • dishek.org, KULLANICI ile kaydolurken bildirdiği e-posta vasıtasıyla veya dishek.org’da yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurabilir.
 • dishek.org, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu “Kullanım Koşulları”nı ve ilişkili olduğu politikaları güncelleme hakkına sahip olup, bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik KULLANICI’nın dishek.org’u bir sonraki kullanımı ile yürürlüğe girer.

 

Son güncelleme: 04.11.2020

Tarafımı bilgilendirmek için hazırlanmış Çerez Kullanımı ve Kullanım Koşulları`nı okudum, kabul ediyorum.