Kullanım Koşulları

1. Taraflar

İşbu Kullanım Koşulları, www.dishek.org’a (buradan itibaren “dishek.org” olarak anılacaktır) üye olarak kaydolan kişileri ve site ziyaretçilerini (buradan itibaren “Kullanıcı” olarak anılacaktır) kapsamaktadır. dishek.org’a üye olma işlemi, Kullanım Koşulları'nın Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile gerçekleştirilir; Kullanıcı, siteyi kullandığı müddetçe Kullanım Koşullarına uymak zorundadır.

2. Konu ve kapsam

İşbu Kullanım Koşulları, Kullanıcı tarafından dishek.org hizmetlerinden faydalanılmasına ve dishek.org’daki verilere (buradan itibaren “İçerik” olarak anılacaktır) ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla oluşturulmuştur. dishek.org tarafından Kullanıcı’lara sunulan Kullanım Koşulları'nda yer alan hak ve yükümlülükler, tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.

3. Kullanıcı ve dishek.org’un yükümlülükleri

 • Kullanıcı, dishek.org üyeliğinden faydalanmak için Kayıt Ol formunda talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Kullanım Koşullarına uyacağını beyan eder. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle üyeliğe erişim sağlanamamasından ve faydalanılamamasından dishek.org sorumlu değildir.
 • dishek.org üyeliği, diş hekimlerine ulaşmak isteyen kişiler için sunulan bir imkandır. dishek.org’da yayınlanmak isteyen diş hekimleri yayın şartları hakkında bilgi edinmek için İletişim adresindeki formdan dishek.org ile iletişime geçebilir.
 • dishek.org’un, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Kullanıcı’nın üyelik talebini reddetme hakkı saklıdır.
 • Kullanıcı üye girişini e-posta adresi ve şifresini kullanarak gerçekleştirilecektir. Bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Kullanıcı sorumlu olacak olup dishek.org üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda, durumu İletişim adresindeki formdan dishek.org’a bildirmelidir.
 • Kullanıcı, dishek.org’u yalnızca yasalara uygun şekilde kullanacağını, yürürlükteki mevzuatlar ve dishek.org’da öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder.
 • Kullanıcı'nın soruduğu sorular ve randevu taleplerine ilişkin tüm sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. dishek.org, işbu Kullanım Koşulları ile kişisel bilgileri anonimleştirmek kaydıyla, Kullanıcı'nın hekimlere soruduğu soruları Kullanıcı’dan onay almaksızın yayınlama hakkına sahiptir. İçerik’e yahut İçerik’in yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin olarak dishek.org sorumlu tutulamayacak olup sayılanlarla sınırlı olmaksızın, hukuka uygunluk, İçerik’in doğruluğuna ilişkin dishek.org’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, yayınlanan İçerik’i dishek.org ve kayıt sistemlerinden kendisi silebilme yetkisine sahip değildir. Ancak Kullanıcı’nın isteği doğrultusunda, silme talebi dishek.org’a ulaştığı andan itibaren, talep değerlendirilip İçerik silme işlemi başlatılabilir.
 • Kullanıcı, dishek.org’un bütünlüğünü tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağını, dishek.org’dan faydalanan diğer kullanıcılara zarar verecek şekilde veya hatalı kullanmamayı, dishek.org ve üçüncü kişilerin bilgisayar sistemlerine, cihazlarına ve yazılımlarına zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı İçerikler (Kullanıcı’nın üzerinde kullanma hakkı olmayan telif hakkıyla korunan içerikler ve diğer materyaller de dahil olmak üzere) oluşturmayacağını, dishek.org’da halihazırda bulunan İçerikler’i kopyalamayacağını, uyarlamayacağını, çoğaltmayacağını, dishek.org’dan izin almaksızın ve kaynak olarak dishek.org’u belirtmeden başka sitelerde yayınlamayacağını; diğer Kullanıcı, üçüncü kişi veya kurum ve hekimlerin kişilik haklarına ve mesleki itibarına saygı göstereceğini kabul ve taahhüt eder. Aksi taktirde hukuki sürecin başlayacağını işbu Kullanım Koşulları ile öğrenmiş olduğunu onaylar.
 • Kullanıcı, oluşturacağı içeriğin; genel ahlaka uygun, kendi ve üçüncü kişilerin özel bilgilerini içermeyeceğini; cinsellik, suça özendiricilik veya doğrudan suç unsuru, küfür ve hakaret içermeyeceğini; sağlık bilgisi ve sağlık hakkında diğer kişileri yönlendirici olmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi taktirde hukuki sürecin başlayacağını işbu Kullanım Koşulları ile öğrenmiş olduğunu onaylar.
 • Kullanıcı, oluşturduğu İçerik’in dishek.org tarafından kısıtlamalara tabi tutulabileceğini kabul eder. Söz konusu kısıtlamalar dishek.org tarafından bildirilebilir.
 • dishek.org, İçerik kaybını önlemek için gerekli politika ve usullere uymakla beraber, İçerik kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti vermemektedir. dishek.org, nasıl ortaya çıktığına bakılmaksızın İçerik’in kaybından sorumlu değildir.
 • dishek.org, Kullanıcı'nın dishek.org ile paylaşıtığı bilgi ve verileri işbu Kullanım Koşullarıyla ilişkili Gizlilik Politikası kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. Kullanıcı, dishek.org’un yürürlükteki mevzuatlar uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde bilgilerinin, ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder. Bunun dışında Kullanıcı’ya ve Kullanıcı tarafından Site üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler Kullanıcı’nin güvenliği, dishek.org’un yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanılabilecektir. dishek.org İçerik’i diğer Kullanıcı ve ziyaretçilerle paylaşma hakkına sahiptir. Kullanıcı bilgileri ve İçerik'leri bir veritabanı üzerinde tasnif edilip muhafaza edilebilecek ve dishek.org, Kullanıcı’nin söz konusu kullanım ve işlem bilgilerini performans değerlendirmeleri, yıllık raporlar ve benzeri işlemler için gerekli olduğu belirtilen süre boyunca söz konusu verilerin anonim hale getirilmesini takiben kullanabilecektir. Kullanıcı, İçerik ve diğer bilgilerin dishek.org veya üçüncü kişiler tarafından Türkiye’de bulunan veri merkezlerinde saklanacağını kabul eder.
 • Kullanıcı, dishek.org’u kullanırken karşılaştığı teknik sorunları İletişim sayfasından bildirebilir.
 • Kullanıcı, dishek.org’daki iletişim araçlarını (iletişim formu, soru sor, randevu al gibi) yalnızca hukuka uygun çerçevede kullanacağını beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, söz konusu iletişim araçlarını ürün ve hizmet satışı, spam içerik, üçüncü kişilerin yazılım ve bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek dosyalar, diğer Kullanıcılar bakımından hakaret içeren içerikler yahut hukuka aykırı her türlü içerik de dahil olmak üzere iletişim kurma amacı dışında materyaller paylaşmak için kullanmayacaktır.
 • dishek.org, site üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin uygunluğunu yahut bunların dishek.org kullanım amaçlarına yönelik olduğunu kontrol etme hakkına sahiptir. Kullanıcı, site üzerinden sağlanan iletişim araçlarını kullanırken yükümlü olduğu özeni gösterecektir. dishek.org, site üzerinden sağladığı iletişim araçlarını kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman kaldırma ve bununla bağlantılı İçerik’leri silme hakkına sahiptir.
 • dishek.org, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Kullanım Koşullarını ve ilişkili olduğu politikaları yenileme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik Kullanıcı tarafından dishek.org’un bir sonraki kullanımı ile yürürlüğe girer.
 • Kullanıcı, üyeliğini ve işbu Kullanım Koşulları ile dishek.org kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye veya başka bir Kullanıcı’ya devir veya temlik edemez.
 • Kullanıcı, dishek.org’da yer alan hekim bilgilerini ürün veya hizmet satışı, spam içerik, üçüncü kişilere zarar verebilecek bilgi, hakaret içeren içerikler yahut hukuka aykırı her türlü içerik de dahil olmak üzere iletişim kurma amacı dışında materyaller paylaşmak için kullanamaz. 
 • Kullanıcı’nın işbu Kullanım Koşulları ve dishek.org kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde dishek.org, Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma veya üyeliğini sona erdirme hakkına sahip olacaktır.
 • Kullanıcı, dishek.org üzerinden başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link vermesi halinde bu tür İçerik'lerin kısıtlanmasını veya tamamen kaldırılmasını kabul eder.
 • Kullanıcı, Kullanım Koşullarını kabul etmesiyle işbu Kullanım Koşullarıyla ilişkili Gizlilik Politikası ve Çerez Kulllanımı'nı okumuş ve anlamış kabul edilir.
 • dishek.org, işbu Kullanım Koşulları ile ilişkili Gizlilik Politikası ve Çerez Kullanımı‘nda belirttiği beyanlara uyacağını taahhüt eder.

4. Fikri mülkiyet hakları

Site üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat dishek.org’a aittir. Çoğaltılamaz, izinsiz ve kaynak belirtmeden başka sitelerde yayınlanamaz.

5. Sorumluluğun kısıtlanması

 • dishek.org’un İçerik’in doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Kullanıcı, dishek.org’un içerikler ve sitede yer alan hiçbir veri için taahhütte bulunmadığını anlar ve kabul eder.
 • dishek.org, sitenin kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir.
 • dishek.org, teşhis ve tedavi garantisi sunmamaktadır.
 • dishek.org, tedavi sürecinden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Tüm süreç hasta ve hekim iletişimi olarak kabul edilir.

6.Diğer bildirimler

 • İşbu Kullanım Koşulları'nın herhangi bir yükmünün veya herhangi bir ifadesinin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Kullanım Koşullarının geri kalan yükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.
 • İşbu Kullanım Koşulları ilişkili politikaları ile bir bütündür. Kullanım Koşulları ve ilişkili politikalar arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilişkili politikalarda yer alan yükümler geçerli olacaktır.
 • dishek.org, Kullanıcı ile kaydolurken bildirdiği e-posta vasıtasıyla veya dishek.org’da yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurabilir.