Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, www.dishek.org (buradan sonra "dishek.org" olarak anılacaktır) adresinde üye olarak kaydolan kişiler ve üye olmadan yararlanan ziyaretçiler (buradan sonra “Kullanıcı” olarak anılacaktır) tarafından dishek.org’tan faydalanırken paylaşılan bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları belirtmektir. Gizlilik Politikası, Kullanım Koşulları ile ilişkili ve tamamlayıcı niteliktedir.

dishek.org’da sitenin işlevliği ve sitenin kişiselleştirilmesi için çerez (cookie) kullanılmaktadır. dishek.org, Çerez Kullanımı bildirimi ile Kullanıcı'ları sitenin çerez politakası hakkında bilgilendirir.

Kullanıcı, dishek.org üzerinden ilettiği soru ve randevu talebinin içeriğinden sorumludur. dishek.org, bunları Kullanıcı’nın önceden onayını almaksızın sitede yayınlayabilir.

dishek.org, sitede bulunan; iletişim formu, soru, randevu talebi gibi içerikleri (buradan sonra “İçerik” olarak anılacaktır) Kullanıcı’ya Kullanım Koşulları ile belirttiği amaçlar ve kapsam dışındaki kişilere açıklamayacaktır. Bu kapsamda dishek.org, İçerikler’le ilişkili kişisel bilgilerin gizliliğin sağlanması ve üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Bu nedenle dishek.org’da yayınlanacak İçerik’ler kişisel bilgiler anonimleştirilerek veya bir kısmı sansürlenerek yayınlanır.

dishek.org, Kullanıcı’nın oluşturduğu İçerik’le ilişkili kişisel bilgilerini, dishek.org bünyesindeki diş hekimlerine iletilir. Kullanıcı’nın kendisi veya diş hekimi taraflı kişisel veri ihalalinden dishek.org sorumlu değildir.

Kullanıcı’nın, diş hekimine iletilen İçerik'lerle ilişkili kişisel bilgilerinde, Kullanıcı ile diş hekiminin iletişim kurabilmesi için anonimleştirme veya kısmen sansürleme yapılmaz.

Kullanıcı, tarayıcı ayarlarından konum bilgisinin kullanımına izin verirse; diş hekimlerine gönderilecek İçerik’le ilişkili kişisel verileri olarak konum bilgisi de iletilir.

dishek.org Kullanıcı'nın kişisel bilgilerini, Kullanıcı ile temas kurmak veya Kullanıcı’nın dishek.org tecrübesini iyileştirmek (mevcut özelliklerin geliştirilmesi, yeni özellikler oluşturulması ve kişiye özel imkanlar sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi; veri tabanı oluşturma, üyeliklerin sürdürülmesi ve dishek.org hizmetlerinin Kullanıcı’ya sağlanması için gerekli olan diğer faaliyetleri gerçekleştirme amacıyla da işleyebilecek, saklayabilecektir.

dishek.org, Kullanıcı’nın site üzerinde gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini anonim hale getirerek; istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, şirket ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.

dishek.org üzerinden düzenlenebilecek olan periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren ve kişisel bilgilerinin işlenmesi konusunda rıza gösteren Kullanıcılar’dan talep edilen bilgiler, dishek.org tarafından bu kişilere doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilir.

dishek.org ayrıca, aşağıdaki koşulların varlığı halinde Kullanıcı’ya ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir:

  • Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,
  • Kullanıcıların veya diş hekimlerinin hakları ve güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olması.

dishek.org; site işlevliğinin yürütülmesi, kişi haklarının korunması, suistimallerin önüne geçilmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için gereken hallerde Kullanıcı'ların IP adresini tespit edilip kullanabilir. IP adresleri, ayrıca Kullanıcı'ları genel bir şekilde tanımlamak ve demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

dishek.org’un başka site ve uygulamalara link vermesi mümkün olup, dishek.org bu site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

dishek.org, sitede yer alan bütün özellik ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları, her türlü bilumum veriyi ve bilgiyi önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.

dishek.org, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak suretiyle değiştirebilir. dishek.org’un değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri sitede yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Son güncelleme: 20.02.2020