Gizlilik Politikası

1. Amaç ve Kapsam
Bu politika www.dishek.org’un (buradan sonra "WEB SİTE" ve "dishek.org" olarak anılacaktır) gizlilik ilkelerini açıklamak için hazırlanmıştır. Aşağıdaki maddeler bu web sitesi üzerindeki bilgi toplama ve dağıtımı işlemlerinin kurallarını içerir. dishek.org’a üye olan kişiler (hasta/diş hekimi) ve üye olmadan yararlanan ziyaretçileri (buradan sonra “ZİYARETÇİ” olarak anılacaktır) bilgilendirmek amaçlanmıştır.

2. Gizlilik Bildirimleri
WEB SİTESİ’nin işlevselliği ve kişiselleştirilmesi için çerezler (cookies) kullanır. “Çerez Kullanımı” bildirimi ile ZİYARETÇİ’ler WEB SİTESİ’nin çerez politikası hakkında bilgilendirilir.

ZİYARETÇİ’ler, WEB SİTE üzerinden ilettiği ve yayınladığı soru/cevap, randevu talebi, makale vb. içeriklerden (buradan sonra “İÇERİK” olarak anılacaktır) sorumludur. dishek.org, ZİYARETÇİ’nin oluşturduğu İÇERİK’leri önceden onayını almaksızın sitede yayınlayabilir. dishek.org, İÇERİK’leri "Kullanım Koşulları"nda belirttiği kişiler haricindekilere açıklamaz. dishek.org, İÇERİK’lerdeki kişisel bilgilerin gizliliğin sağlanması ve üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli özeni gösterir. Bu nedenle WEB SİTESİ’nde yayınlanacak İÇERİK’lerdeki kişisel bilgileri anonimleştirilerek veya bir kısmı sansürlenerek yayınlanır. dishek.org, ZİYARETÇİ’nin İÇERİK oluştururken paylaştığı kişisel bilgileri, WEB SİTE bünyesindeki diş hekimlerine iletir. ZİYARETÇİ’nin kendisi veya diş hekimi taraflı kişisel veri ihlalinden WEB SİTESİ sorumlu değildir. ZİYARETÇİ’nin, diş hekimine iletilen İÇERİK’lerle ilişkili kişisel bilgilerinde, ZİYARETÇİ ile diş hekiminin iletişim kurabilmesi için anonimleştirme veya kısmen sansürleme yapılmaz.

ZİYARETÇİ, tarayıcı ayarlarından konum bilgisinin kullanımına izin verirse; konumu yakınındaki diş hekimlerini filtreleyebilir.

dishek.org, ZİYARETÇİ’nin paylaştığı verileri, site tecrübesini iyileştirmek (mevcut özelliklerin geliştirilmesi, yeni özellikler oluşturulması ve kişiye özel imkanlar sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi; üyeliklerin sürdürülmesi ve site hizmetlerinin ZİYARETÇİ’ye sağlanması için gerekli olan diğer faaliyetleri gerçekleştirme amacıyla da işleyebilir. dishek.org, ZİYARETÇİ'nin sitede gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini anonim hale getirerek; istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.

WEB SİTE içerisinde başka site ve uygulamalara bağlantılar bulunabilir. dishek.org bu site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımaz.
dishek.org ayrıca, aşağıdaki koşulların varlığı halinde ZİYARETÇİ’ye ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilir:

  • Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,
  • ZİYARETÇİ ve diş hekimlerinin hakları ve güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olması.

dishek.org; site işlevliğinin yürütülmesi, kişi haklarının korunması, suistimallerin önüne geçilmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için gereken hallerde ZİYARETÇİ’lerin IP adresini tespit edip kullanabilir. IP adresleri, ayrıca ZİYARETÇİ’leri genel bir şekilde tanımlamak ve demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

dishek.org, sitede yer alan bütün özellik ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları, her türlü bilumum veriyi ve bilgiyi önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.

3. Bilgi Güvenliği ve Doğruluğu
dishek.org, kişisel bilgilere yetkisiz erişim, kullanım ve açıklamaya karşı koruma sağlaması için makul fiziksel, idari ve teknik güvenlik önlemleri uygular. WEB SİTE’sinde, site ile ziyaretçi arasındaki haberleşme 256 bit SSL standardında gerçekleşir. Söz konusu haberleşme standardı çok sayıda işlem gören sitelerde dahi güvenle kullanılan bir niteliktir. Sayfada bu haberleşme biçiminin bulunup bulunmadığını adres çubuğunda yazan ifadenin “http://” biçiminde değil, “https://” biçiminde oluşu ifade eder. Bu nitelikteki sayfalara eriştiğinizde tarayıcıda kilit simgesi de görünür.

dishek.org’un sitede yer alan bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmaz. ZİYARETÇİ’ler sarih bir şekilde kabul ederler ki, bu bilgiler kim tarafından kullanılırsa kullanılsın, kullanım neticesi doğrudan, dolaylı veya netice olarak bir kayıp veya zarar doğması halinde bu durum WEB SİTESİ’ne hiçbir borç, sorumluluk veya mükellefiyet yüklemez. İnsan hataları, teknik nedenler veya diğer faktörler nedeniyle her tür hata veya bilgi eksikliğinin vuku bulabileceği gerçeğinden hareketle, dishek.org sitede yer alan bilgilerdeki hata ve eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

4. Kullanım İzni ve Şartları
ZİYARETÇİ’ler bilgi ve dokümanları, sadece bilgi edinme amacıyla kullanabilir. Burada mevcut bulunan bilgiler, WEB SİTE’sinin önceden yazılı olarak izni alınmadan kısmen veya tamamen kopya edilemez, uygulamaya konulamaz, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz. Sitedeki görüntüler (görsel, şema vb. medya), dishek.org’un önceden yazılı izni alınmadan ticari amaçlı olarak kullanılamaz.

5. Politika Değişikliğinin Bildirimi
dishek.org, işbu politika hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak suretiyle değiştirebilir. dishek.org’un değişiklik yaptığı politika hükümleri, sitede yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Son güncelleme: 19.11.2020

Tarafımı bilgilendirmek için hazırlanmış Çerez Kullanımı ve Kullanım Koşulları`nı okudum, kabul ediyorum.